Back to top
  /  AGI   /  E-dokazi: ‘Zaštite novinare, odvjetnike i liječnike’

E-dokazi: ‘Zaštite novinare, odvjetnike i liječnike’

Udruženje europskih radija(AER), zajedno s brojnim medijima, novinarima, organizacijama civilnog društva i kompanijama, potpisalo je pismo upućeno izvjestitelju Europarlamenta i članovima Radne skupine za suradnju u kaznenim stvarima u kojemu naglašavaju važnost zaštite temeljnih prava u regulativi e-dokaza, kao što su informacije o nositelju računa elektroničke pošte ili vrijeme i sadržaj poruka razmijenjenih putem aplikacije Facebook Messenger.

U pismu navode da, iako prepoznaju važnost omogućavanja ciljanog pristupa podacima u svrhu kriminalističke istrage, vjeruju da su nužne jače mjere s ciljem zaštite temeljnih prava u operativnom dijelu nacrta uredbe.

‘U pismu izražavamo žaljenje što naše primjedbe nisu u potpunosti uzete u obzir tijekom pregovora, a koje smo jasno izrazili u našoj prethodnoj zajedničkoj izjavi. Smatramo da je ostalo još otvorenih pitanja koja traže daljnju raspravu iz perspektive temeljnih prava i slobode medija’, napominje Luka Đurić, kreativni konzultant AMM Global Instituta i član Izvršnog odbora Udruženja europskih radija i skreće pažnju na neke članke.

Zabrinjava ih izravna suradnja s privatnim tvrtkama koja, smatraju, predstavlja ozbiljan rizik za zaštitu ljudskih prava podrivanjem ključnih načela temeljnih prava, uključujući slobodu medija, posebno kada nije potrebno obavijestiti državu u kojoj se nalazi tvrtka ili prebiva osoba koja je predmet istrage. Izravna suradnja u prekograničnom prikupljanju osobnih podataka, upozoravaju, može dovesti do kršenja zakona o zaštiti podataka i zakona o kaznenom postupku, a tu je u pitanju i suverenitet zemalja.

‘Jača uključenost pravosudnih tijela država članica osigurava zaštitu prava i sloboda koje su već ugrađene u njihov pravni sustav, poput slobode medija i slobode izražavanja, poštivanje tradicionalnih načela pravosudne suradnje, a važna je i s aspekta pravne sigurnosti.’

U pismu navode i da prilikom preispitivanja zakonitosti naloga treba uzeti u obzir povjerljivost odnosa između klijenta i odvjetnika, kao i posebne zaštite za novinare i liječnike. Naglašavaju i da treba osigurati da nalozi podliježu sudskom odobrenju ili odobrenju neovisnog upravnog tijela, osim u slučaju opravdane hitnosti, te da osoba treba biti upoznata s činjenicom da su njezini osobni podaci predmet naloga bez nepotrebnog kašnjenja, ukoliko sud ne odluči drugačije. Predlažu uspostavu središnjeg sustava za razmjenu podataka između pružatelja usluga i vlasti kako bi se jamčila sigurnost i cjelovitost podataka koji se razmjenjuju.

Follow us