Back to top
  /  AGI   /  Vukušić: ‘Kvalitetan brief je preduvjet natprosječnoj kreativi!’

Vukušić: ‘Kvalitetan brief je preduvjet natprosječnoj kreativi!’

Kreativa je ključna kako bi kampanja dovela do povećanja prodaje i ROI-a. Hrvoje Vukušić, kreativni konzultant AGI-ja i direktor agencije amm. u kojoj se stvaraju autentična i atraktivna radijska rješenja, naveo nam je ključne korake koji vode do uspješne kreative iznadprosječnih reklama.

Analizom 500 uspješnih kampanja u sklopu istraživanja Nielsena, u njih 47% kao ključni element uspješnosti izdvojena je kreativa same kampanje. Kako bi amm. na tom polju dao svoj maksimum, neophodan je cjelovit brief klijenta.

‘Kvalitetan brief, čitaj the brief, je najbitniji dio kreiranja radio oglasa i preduvjet natprosječnoj kreativi. Kuća se gradi iz temelja pa tako i kvalitetan oglas počinje s dobrim briefom.’

Poželjno je da oglašivači znaju zašto se oglašavaju, emocije koje žele postići, da jasno komuniciraju prednosti svoje usluge ili proizvoda.

‘U slučaju kada klijent daje samo općenite upute poput onih da želi nešto odlično ili posebno, naš kreativni odjel i u tom slučaju može osmisliti kvalitetno rješenje, ali šanse za to su puno manje.’

Vukušić napominje da se unaprijed definira duljina spota i konkretna poruka koja se želi poslati.

‘Treba naglasiti ono što želite da slušatelji čuju, a ne slati više različitih poruka odjednom. To vam je kao u tenisu. Ako vam netko baci 10 loptica istovremeno, koliko ih možete uhvatiti?’

Kad se definiraju temelji, kreće se u kreiranje kampanje. Ciljevi se postižu različitim pristupima, ali postoje neka osnovna pravila. Prije svega, treba uzeti u obzir je li radio primarni ili jedini kanal oglašavanja, kada je od izuzetne važnosti koristiti autentični glas za reklamu, ili je dio media miksa kada se poseže za zajedničkim elementima koji se koriste na drugim kanalima, poput prepoznatljivog teksta, glazbe ili glasa.

‘Prilikom pisanja kreative izbjegava se zatrpavanje oglasa velikim brojem riječi, a naglasak je na originalnosti i upečatljivosti. Treba biti unique. Kvalitetan oglas mora izazvati i određenu emociju kod slušatelja.’

Prije nego se krene u produkciju, analizira se kreativno rješenje. ‘Prilikom ocjenjivanja radijskog oglasa uvijek treba gledati širu sliku. Gubljenje vremena na sitnim detaljima često nas sprječava da vidimo širi kontekst cijele priče’, ističe Vukušić i objašnjava da im pravilo ‘PET I’ razvijeno od strane Radiocentra pomaže u procjeni kvalitete oglasa.

IDENTITET – prepoznajete li na što se oglas odnosi i je li dobro brendiran?

INTERES – je li vas oglas zainteresirao?

IMPRESIJA – izaziva li oglas određene emocije prema brendu?

INFORMACIJA – je li informacija jednostavna, jasna i pamtljiva?

INTEGRACIJA – jeste li oglas prepoznali kao dio veće kampanje?

Follow us